W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, na naszej stronie stosujemy pliki cookies (ciasteczka). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.

.

Zrozumiałem
bieszczadzkietrasynarciarskie@interia.pl

Otwarte Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim na WILCZYM SZLAKU w MUCZNEM

26.08.2017 r.

 

 

 

REGULAMIN

Otwartych Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim na WILCZYM SZLAKU w MUCZNEM

26.08.2017 r.

 

 1. CEL ZAWODÓW
 2. Popularyzacja amatorskiego kolarstwa górskiego, rekreacji, turystyki rowerowej oraz zdobywanie nowych zwolenników jazdy na rowerze.
 3. Promowanie turystyki rowerowej na drogach należących do Lasów Państwowych.
 4. Promocja aktywnych form turystyki w Bieszczadach.
 5. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 6. Aktywizacja wszystkich środowisk w uprawianiu sportu.
 7. Likwidacja sportowych dysproporcji międzyśrodowiskowych.
 8. Promocja Gminy Lutowiska i Nadleśnictwa Stuposiany.

 

 1. ORGANIZATOR
 • Nadleśnictwo Stuposiany;
 • Stowarzyszenie „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie”;
 • Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie”;
 • Gmina Lutowiska;
 • Honorowy Patronat: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych .

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

 1. Termin: 26.08.2017 r.
 2. Miejsce: Bieszczady - Gmina Lutowiska - m. Muczne: ścieżki edukacyjno-przyrodnicze „Wokół Mucznego”, drogi i stokówki na terenie Nadleśnictwa Stuposiany;
 3. Biuro Zawodów zlokalizowane na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie” (Hotel Muczne), czynne w dniu 25.08.2017 r. w godzinach 1800 - 2000 oraz w dniu zawodów w godzinach 830– 1015.

 

 

 1. DYSTANSE I KLASYFIKACJE:

 

Dystans  41 km  (limit czasu 4 godz.)

Klasyfikacja wyścigu w kategoriach mężczyzn i kobiet, a także
w klasyfikacji grupy zawodowej leśników. Istnieje możliwość zgłoszenia własnej klasyfikacji, warunkiem jest w tym przypadku start przynajmniej 3 uczestników, a zgłaszający zapewni we własnym  zakresie puchary i ewentualne nagrody.

 

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Każda osoba startująca w zawodach startuje na własną odpowiedzialność (w Biurze Zawodów należy podpisać oświadczenie o stanie swojego zdrowia, ubezpieczeniu NNW i wiedzy na temat ryzyka jakie niesie za sobą start w zawodach w kolarstwie górskim);
 • Osoby niepełnoletnie (do lat 18) startują na podstawie pisemnej zgody Rodziców lub Opiekunów prawnych;
 • Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy w zapiętym, sztywnym kasku na głowie!;
 • Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania własnego, sprawnego roweru, który napędzany jest wyłącznie siłą mięśni, wyposażonego w dwa jednakowe koła, nie większe niż 29 cali;
 • Prawo startu ma każdy amator kolarstwa, który zgłosi chęć uczestnictwa poprzez wysłanie zgłoszenia oraz uiści opłatę startową oraz spełni warunki wymienione w punktach 1-4, V części niniejszego regulaminu;
 • Uczestnictwo w zawodach oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów biegu (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. - Dz.U.2002.101.926) w celu promocji, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie na stronach internetowych oraz radiu i telewizji.

 

 

 1. ZGŁOSZENIA i OPŁATY:
 • Zgłoszenia prosimy wysyłać na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule podając „ZAWODY ROWEROWE” w treści IMIĘ I NAZWISKO, ROK URODZENIA ORAZ PŁEĆ, PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY ZAWODOWEJ.
 • Uiszczenie opłaty startowej prosimy uiszczać na konto nr :   16 2030 0045 1110 0000 0289 7110

                                                                                                              Nadleśnictwo Stuposiany

                                                                                                         Tytułem „ZAWODY ROWEROWE”

 • zgłoszenia zawodników należy dokonywać w terminie do 21.08.2017 r.;

opłata startowa wynosi 60 zł

 • uczestnik zostanie wpisany na listę startową po weryfikacji karty zgłoszeniowej oraz wpłynięciu opłaty startowej;
 • opłata startowa nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu;
 • maksymalna liczba uczestników zawodów 300 osób – decyduje kolejność zgłoszeń;
 • lista startowa uczestników będzie umieszczona na stronie internetowej lasybieszczadzkie.pl

 

 1. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
 2. Zawody w kolarstwie górskim będą rozgrywane bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Wyścig zostanie rozegrany ze startu wspólnego zatrzymanego.
 4. Na trasie wyścigu występują trudne technicznie odcinki, na których należy zachować szczególną ostrożność.
 5. Trasa zawodów wytyczona będzie w terenie. Ewentualny przebieg trasy drogami publicznymi odbędzie się pod nadzorem Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Straży Leśnej.
 6. Zawodnicy będą sklasyfikowani według zmierzonego elektronicznie, czasu przejazdu.
 7. Zawodnicy, którzy wycofają się z wyścigu (defekt, uraz lub inne przypadki losowe) mają obowiązek zgłosić ten fakt niezwłocznie Sędziemu lub w Biurze Zawodów.
 8. Trasa wytyczona będzie taśmami biało-czerwonymi. Dodatkowo na trasie będą znajdowały się tabliczki wielkości A4 wyznaczające kierunek jazdy – strzałki koloru białego na niebieskim tle oraz tabliczki ostrzegające o niebezpiecznym miejscu (wykrzykniki), dodatkowo trasa oznakowana będzie strzałkami zielonego koloru na drodze.
 9. Skracanie trasy lub inne czynności zawodników mające na celu korzyści względem konkurentów będą karane bezwzględną dyskwalifikacją.
 10. Zawodnik nie może podczas wyścigu używać słów obraźliwych lub obelżywych, zachowywać się niesportowo lub lekceważąco, ignorować regulamin wyścigu.

10.Zawodnik musi zawsze zachowywać się uprzejmie i nie utrudniać wyprzedzania innemu kolarzowi. W uczestnictwie bezwzględnie obowiązują zasady FAIR PLAY.

 1. Zawodnik musi szanować środowisko naturalne i jechać tylko wyznaczoną oficjalnie trasą. Nie wolno mu zanieczyszczać okolicy, wyrzucać żadnych odpadów lub śmieci poza wyznaczoną strefą bufetu. Na trasie lub w jej pobliżu nie mogą znajdować się żadne szklane pojemniki.
 2. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie miną żadnego punktu kontrolnego.
 3. Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające odczytanie go przez sędziów oraz brak potwierdzenia przejazdu przez wszystkie punkty kontrolne karane będzie dyskwalifikacją.
 4. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i całego personelu zabezpieczającego zawody. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
 5. We wszystkich spornych sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będzie decydowała Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem zawodów.

 

VII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW W RAMACH WPISOWEGO:

 

 • Medale dla pierwszych trzech osób z każdej kategorii
 • Puchary dla pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii.
 • Dyplomy dla pierwszych 6 zawodników w każdej kategorii.
 • Nagrody rzeczowe lub finansowe dla pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii.
 • Obsługę sędziowską.
 • Zabezpieczenie medyczne zawodów.
 • Oznakowanie, zabezpieczenie i obsługę trasy.
 • Miejsca parkingowe w rejonie miejscowości Muczne.
 • Elektroniczny pomiar czasu.
 • Posiłek na mecie zawodów.

 

 

VIII. KARY

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

 1. Upomnienie.
 2. Dyskwalifikacja.

 

 1. PROTESTY

Protesty do Sędziego Głównego lub Organizatora zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów i do 15 minut po ogłoszeniu wyników. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i Organizatora.

 

 1. PROGRAM ZAWODÓW
 • w dniu 25.08.17 r. otwarcie Biura Zawodów w godz. 1800 – 2000;- (Hotel Muczne): wydawanie numerów startowych, podpisywanie niezbędnych oświadczeń, wydawanie talonów na posiłek;
 • w dniu 26.08.17 r. otwarcie Biura Zawodów w godz. 830 – 1015 – (Hotel Muczne): wydawanie numerów startowych, podpisywanie niezbędnych oświadczeń, wydawanie talonów na posiłek;
 • 930 - 1030 – uroczyste powitanie uczestników i gości;
 • 1100 – start zawodów na 41 km;
 • od 1200 – wydawanie posiłku regeneracyjnego;
 • 1015 - 1700 – konkursy, gry i zabawy;
 • 1700 – ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców, rozdanie nagród, zakończenie zawodów.
 • Dla zawodników po uczestnictwie w mistrzostwach przewidziano dostęp do natrysków w Centrum Promocji Leśnictwa.

Szczegółowy program zawodów zostanie opublikowany na stronie:

www.lasybieszczadzkie.pl

 

 1. INNE:

W trakcie imprezy istnieje możliwość:

 • zakupu dodatkowych posiłków i napojów;
 • dostęp do natrysków dla uczestników zawodów.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich;
 • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza zawodników, natomiast ubezpiecza imprezę oraz zapewnia ratownictwo medyczne w trakcie zawodów;
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione lub zagubione w trakcie trwania zawodów;
 • Zawody będą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja, Straż Graniczna oraz służby organizatora ułatwią włączanie się do ruchu. Na startujących ciąży jednak obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
 • Organizator i Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 • Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie;
 • Każdy zawodnik powinien ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jak i od odpowiedzialności cywilnej (OC) we własnym zakresie;
 • Zawodnicy chcący oglądnąć trasę przed startem mogą to zrobić w dniu poprzedzającym zawody.
 • Wszystkie osoby poruszające się na rowerach po trasie zawodów, a nie uczestniczące w zawodach w trakcie trwania wyścigu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną;
 • W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu opłaty startowej;
 • Uczestnik wyścigu podpisując oświadczenie w Biurze Zawodów akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na prezentację zdjęć w internecie oraz w celach marketingowych organizatora;
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany przebiegu oraz długości trasy.
 • Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian, bez podania przyczyny.

 

UWAGA: W miejscowości Muczne jest ograniczony zasięg telefonii komórkowej!

 

Regulamin OTWARTYCH MISTRZOSTW W KOLARSTWIE GÓRSKIM  dla leśników

 1. W ramach amatorskich OTWARTYCH MISTRZOSTW POLSKI W KOLARSTWIE GÓRSKIM na Wilczym Szlaku w Mucznem zostaną rozegrane zawody z osobną klasyfikacją dla leśników. Organizatorem zawodów dla leśników jest Nadleśnictwo Stuposiany.
 2. W kategorii leśników mogą brać udział: pracownicy Lasów Państwowych, Parków Narodowych, pracownicy starostw i urzędów miast zajmujących się lasami, pracownicy zakładów usług leśnych, nauczyciele oraz uczniowie szkół i uczelni leśnych z całego kraju.
 3. W zawodach Pracowników Lasów Państwowych mogą wziąć udział pracownicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, objęci Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Do klasyfikacji w kategorii leśnicy brane będą tylko osoby które zgłoszą swoją przynależność do grupy zawodowej Leśników w biurze zawodów i zostaną pozytywnie zweryfikowane poprzez okazanie dokumentu przez uczestnika potwierdzającego przynależność do grupy zawodowej Leśników.
 4. W zawodach Leśników będą przyznawane puchary za zajęcie miejsc 1-3 w kategoriach kobiet i mężczyzn.
 5. Nadleśnictwo Stuposiany zastrzega możliwość przyznania nagród również w innych kategoriach - w zależności od posiadanych środków na ten cel.
 6. Uczestnicy zawodów uhonorowani nagrodami rzeczowymi lub finansowymi zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia odbioru nagrody. Uczestnicy którzy nie wyrażą zgody na potwierdzenie odbioru nagrody nie otrzymają przewidzianej nagrody.
 7. Zwycięzcy Zawodów Leśników wezmą udział w dekoracji zawodników.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za ewentualne urazy zawodników oraz zniszczony sprzęt.
 9. Pozostałe postanowienia reguluje Regulamin OTWARYCH MISTRZOSTW POLSKI W KOLARSTWIE GÓRSKIM na Wilczym Szlaku w Mucznem dostępny na stronie internetowej lasybieszczadzkie.pl

 

Trzy imprezy w dwa dni

25-26 sierpień 2017

piknik/konkursy/zabawy/zawody rowerowe/festiwal muzyczny

 

25.08.2017. Ostatni etap Wielkiego Szlaku Leśnego pod nazwą Wilczy Szlak.

START godzina 11:00

- konkursy i zabawy: team building (wyścigi na wielkich rurach, narty wieloosobowe, gąsiennice, potrójne spodnie,latający dywan)/ścianka wspinaczkowa/zorbing na wodzie/turniej łuczniczy/bieg na orientację

Godzina 17:00

-występ zespołu „Barnaba”

Godzina 21:00

- Park Gwiezdnego Nieba „Bieszczady”

 

26.08.2017

Otwarcie Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim na Wilczym Szlaku w Mucznem (zawody amatorskie)

START godzina 11:00

- rozpoczęcie zawodów, start uczestników

Godzina 13:00

-wystawa rzeźb, obrazów oraz wyrobów z wikliny

Godzina 15:00

- warsztaty ziołolecznictwa – zastosowanie roślin w życiu codziennym

Godzina 16:30

- prezentacje multimedialne o tematyce flora i fauna Bieszczadów

Godzina 17:00

- dekoracja zawodników

Godzina 17:30

Otwarcie VI Festiwalu Doliny Sanu

- koncerty zespołów: „Dom o zielonych progach”, „Cztery pory roku”

 

Więcej informacji na stronie: www.lasybieszczadzkie.pl

 

Patronaci:

LKP Lasy Bieszczadzkie

Nadleśnictwo Stuposiany

Siedlisko Carpathia

RDLP w Krośnie LP

 

III Edycja Biegu TROPEM ŻUBRA 2017

Witamy serdecznie wszystkich sympatyków ruchu na świeżym powietrzu!

 

Nadleśnictwo Stuposiany i Stowarzyszenie „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie” zapraszają w dniu 10.06.2017r. do Mucznego. Znakomite bieszczadzkie trasy, świetne widoki, ból w mięśniach i pot na czołach czeka na wszystkich, którzy wezmą udział w II edycji bieszczadzkiego biegu przełajowego „Tropem żubra”. Podobnie jak w przypadku naszych zimowych potyczek, będzie to rzadka okazja by pościgać się nie drogą asfaltową, ale leśną ścieżką. Zarówno kilkunasto kilometrowa trasa biegu Open jak i w kategorii Junior została poprowadzona przez przepiękny bieszczadzki las, który o tej porze roku wręcz zmusza do aktywności fizycznej.

Regulamin jak i plakat zostanie opublikowany w najbliższym czasie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Już dziś serdecznie zapraszamy do zdrowej rywalizacji.

Centrum Promocji Leśnictwa w finale konkursu "Modernizacja Roku", zapraszamy do głosowania, które odbędzie się w czerwcu.

 

 

Relacja dzięki TVP3 Rzeszów

 

FILMIK NAGRAŁ I ZMONTOWAŁ NASZ KOLEGA ADRIAN ORŁOWSKI 

III BIESZCZADZKI BIEG NARCIARSKI „TROPEM ŻUBRA”

MUCZNE 04.02.2017r.

 

REGULAMIN

 1. ORGANIZATORZY:

-  Stowarzyszenie „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie”;

-  Nadleśnictwo Stuposiany;

-  Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie”;

-  Gminny Ośrodek Kultury w Lutowiskach.

 

Honorowy Patronat: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

 

2. TERMIN I MIEJSCE:

04 lutego 2017 r. – Muczne (Bieszczady), ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Wokół Mucznego” .

 

3. CEL:

Celem biegu jest popularyzacja narciarstwa biegowego na terenie Nadleśnictwie Stuposiany, promocja aktywnych form turystyki zimowej w Bieszczadach oraz biegowej ścieżki narciarskiej funkcjonującej w ramach Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie”. Bieg ma również za zadanie integrować środowiska miłośników  nart biegowych.

 Impreza ma charakter rekreacyjny.

 

4. DYSTANSE I KLASYFIKACJE:

 

BIEG OTWARTY: dystans ok. 9 km – kobiety i mężczyźni.

 

 • Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

 

 • Kategorie:

-  Leśnicy;

-  Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddział Staży Granicznej;

-  Adwokaci.

 

            W biegu otwartym przewidziano możliwość zgłaszania dodatkowych kategorii branżowych. W kategorii LEŚNICY mogą brać  udział pracownicy Lasów Państwowych i Parków Narodowych.

BIEG JUNIORÓW:  dystans ok. 2 km

 

 • Klasyfikacja w kategoriach wiekowych:

 

 - Dziewczyny i chłopcy (do 10 lat).

 - Dziewczyny i chłopcy (od 11 lat do 15 lat).

 

5. BIURO ZAWODÓW I PROGRAM:

 

            Wydawanie numerów startowych, podpisywanie niezbędnych oświadczeń, weryfikacja wiekowa juniorów na podstawie dokumentu ze zdjęciem, wydawanie talonów na posiłek  realizowane będzie w  Biurze Zawodów umiejscowione  w Centrum Promocji Leśnictwa w m. Muczne.

 

Biuro zawodów czynne  w piątek, 3 lutego 2016 r. w godz. 18:00 – 20:00 oraz
w sobotę, 4 lutego 2016 r. w godz. 7:30 – 9:30.

 

 

ZAWODY:

 • 10:00 – start wspólny biegu na 9 km;
 • 10:15 – start wspólny biegu na 2 km;
 • od 11.30 – wydawanie posiłku regeneracyjnego;
 • 12:30 – ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców, rozdanie nagród, zakończenie zawodów.

 

6. INFORMACJE DLA ZAWODNIKÓW:

 

- miejsce startu – polana obok Centrum Promocji Leśnictwa;

- wszystkie biegi odbywają się techniką klasyczną, zmiana stylu  w trakcie biegu będzie karana dyskwalifikacją;

- numery startowe  od 1 do 10 otrzymają zawodnicy, którzy w poprzednim biegu zajęli miejsca od pierwszego do piątego w kategorii kobiet i mężczyzn. Zawodnicy Ci zostaną  ustawieni w pierwszej linii;

- pozostali zawodnicy ustawiają się za pierwszą linią w strefach zgodnych z ich aktualnym poziomem formy biegowej;

- zawodnicy muszą biec od startu do mety wzdłuż wyznaczonej trasy;  

- zawodnicy nie mogą utrudniać biegu i przeszkadzać innym zawodnikom; zawodnicy nie mogą utrudniać wyprzedzania zawodnikom szybszym, zawodnicy słabsi powinni zajmować prawą stronę trasy, aby umożliwić zawodnikom szybszym wyprzedzanie po lewej stronie;   

- zawodnicy na trasie nie mogą zmieniać nart (za zachowanie niegodne towarzyskiej formuły zawodów grozi dyskwalifikacja); zawodnik, który nie może bądź nie chce ukończyć biegu zobowiązany jest poinformować obsługę zawodów na trasie i stosować się do ich instrukcji;

- na trasach będą znajdowały się punkty kontrolne;

- numer startowy i urządzenia pomiarowe podlegają zwrotowi po zakończeniu biegu, brak zwrotu oznacza dyskwalifikację;

- za rzeczy osobiste Zawodników pozostawione bez opieki Organizator nie ponosi odpowiedzialności;

- pomiaru czasu dokonują osoby wyznaczone przez Organizatora.

- Organizator nie przewiduje możliwości protestów oraz odwołań do pomiaru czasu
i klasyfikacji zawodników.

 

7.WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

- prawo startu ma każdy, kto zgłosi chęć uczestnictwa poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz uiści opłatę startową;

- limit czasu – 2,5 godziny;

- uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność, zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie od ewentualnych następstw nieszczęśliwych wypadków;

- osoby niepełnoletnie (do lat 18) startują na podstawie pisemnej zgody Rodziców lub Opiekunów;

- uczestnictwo w   biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów biegu (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. - Dz.U.2002.101.926) w celu promocji, w tym publikacji wyników, zdjęć
i sprawozdań z zawodów w prasie na stronach internetowych oraz radiu i telewizji.

 

8. ZGŁOSZENIA I OPŁATY:

 - zgłoszenia zawodników należy dokonywać w terminie do 02.02.2017 r.

- w celu dokonania zgłoszenia należy przesłać prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej http://www.muczne-biegowki.pl/bieg-tropem-zubra/zapisy w zakładce Bieg Tropem Żubra,  oraz opłatę startową w wysokości 50 zł w klasyfikacji na 9 km i 20 zł w biegu na 2 km;

- opłatę startową prosimy dokonywać na konto bankowe 47 8621 0007 2001 00060206 0001, w tytule przelewu prosimy wpisać TROPEM ŻUBRA - IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA BIEGU;

- uczestnik zostanie wpisany na listę startową po weryfikacji karty zgłoszeniowej oraz wpłynięcia opłaty startowej;

- opłata startowa nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu;

- maksymalna liczba uczestników biegu 150 osób – decyduje kolejność zgłoszeń;

- lista startowa uczestników będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie”, www.muczne-biegowki.pl

 

9. NAGRODY I UPOMINKI:

 

- nagrody rzeczowe przeznaczone są dla pierwszych 3 osób w kategorii Biegu otwartego
i juniorów z podziałem na płeć;

- dyplomy pamiątkowe przewidziane są dla pierwszych 6 osób w poszczególnych kategoriach;

- każdy z uczestników biegu otrzymuje pamiątkowy medal oraz posiłek regeneracyjny;

- nagrody w kategoriach branżowych są w gestii zgłaszających te kategorie.

 

10. INNE:

 

W trakcie imprezy:

 • możliwość zakupu dodatkowych posiłków i napojów;
 • możliwość upieczenia kiełbasy nad rozpalonym ogniskiem,
 • możliwość skorzystania z mobilnej ścianki wspinaczkowej.

W sprawie zakwaterowania pytania należy kierować:

          Ewelina Baran nr. tel. kom. 692 359 442;

 

Istnieje możliwość wypożyczenia nart biegowych – w sprawie rezerwacji nart prosimy kontaktować się z - Ilona Doliwa, tel. 510 105 302, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza zawodników, natomiast ubezpiecza imprezę oraz zapewnia ratownictwo medyczne w trakcie zawodów;

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji spraw nieujętych w powyższym regulaminie oraz zmiany regulaminu;

- w przypadku złych warunków atmosferycznych organizatorzy mają prawo zmiany formuły i terminu biegu lub jego odwołania (w przypadku odwołania biegu organizator zwraca wpisowe);

- wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi biegu;

- Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez podania przyczyny.

- UWAGA: w miejscowości Muczne jest ograniczony zasięg telefonii komórkowej!

 

Zapraszamy do Mucznego – żubry już czekają!!!!!!!

 

                                                                        

                                                                                                       

Pomimo zmiennej pogody, lokalny mikroklimat sprawia, że warunki w Mucznem są odpowiednie do uprawiania narciarstwa biegowego. Członkowie stowarzyszenia „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie” utrzymują trasy w ciągłej gotowości do użytkowania. Nawet w godzinach porannych można spotkać narciarzy, którzy już przygotowują się do III edycji bieszczadzkiego biegu narciarskiego „Tropem żubra”, który odbędzie się 4 lutego 2017 roku.
Serdecznie zapraszamy do aktywnego wypoczynku w malowniczych Bieszczadach, a następnie na ciepłą herbatę w restauracji Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem.

W sobotę 3 września odbyły się w Mucznem, przy nowotworzonym Centrum Promocji Leśnictwa I Bieszczadzkie Zawody Rowerowe „Tropem Żubra”. Uczestniczyło w nich 65 zawodników. Jako pierwsi na starcie stanęli zawodnicy w kategorii Open. Mieli oni do pokonania trasę o długości 25 km. W kategorii Mężczyzn wystartowało 46 zawodników. Po pokonaniu wyznaczonej trasy, miejsca na podium wyglądały następująco: pierwsze – Dziwisz Sławomir, drugie – Musiałowski Marcin, trzecie – Dziwisz Tomasz. Kategoria Pań okazała się mniej popularna. Z dwóch uczestniczek, najlepsza okazała się Prorok Monika. Zaraz za nią metę przekroczyła Kaczor Magdalena.
Ostatni komplet nagród rozdany został zawodnikom ścigającym się w kategorii Junior. Wśród chłopców najlepsi okazali się: Dąbrowski Maciej, Drapała Bartłomiej i Malawski Aleksy. W kategorii Juniorek bezkonkurencyjna okazała się Kiresztura Wiktoria, na drugiej pozycji uplasowała się Kapes Aleksandra, na trzeciej Bodkowska Sara.
Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe medale, a Juniorzy dodatkowo gadżety związane z zawodami.
I bieszczadzkie zawody rowerowe „Tropem żubra” przeprowadzone zostały w miłej atmosferze, przy pięknej słonecznej pogodzie.
Organizatorzy dziękują wszystkim zawodnikom za udział w potyczkach i zapraszają na kolejną edycję zawodów już w przyszłym roku.

Zapraszamy do GALERII 

W środę, 15 czerwca Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner przebywał w miejscowości Muczne na zaproszenie Nadleśniczego Jana Mazura z Nadleśnictwa Stuposiany. Prezes wizytował wykonane już przez nadleśnictwo trasy biegowe o długości około 7,5 kilometra.

Konfiguracja tras jest w opinii Prezesa Apoloniusza Tajnera bardzo ciekawa i sprzyja uprawianiu zarówno narciarstwa biegowego wyczynowego, jak i amatorskiego. Położone w Bieszczadach Muczne oraz Nadleśnictwo Stuposiany to zakątek kraju o specyficznym mikroklimacie. Duże opady śniegu i niskie temperatury w okresie zimy umożliwiają długie korzystanie z tras biegowych. W celu przygotowania tras nadleśnictwo postarało się o ratrak. Korzystanie z tras jest bezpłatne.

Trasy biegowe mają szansę na uzyskanie homologacji Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), a w obliczu pogarszających się warunków w okresie zimowym w naszym kraju jest to miejsce, w którym będzie można rozgrywać zawody. Trasy wymagają przynajmniej w części z nich sztucznego naśnieżania. Energia elektryczna oraz zbiornik wody są już zabezpieczone.

Na miejscu jest nowoczesna baza noclegowa z siłownią i gabinetami odnowy w wysokim standardzie. Okolice oferują kilka bardzo ciekawych atrakcji turystycznych. Polski Związek Narciarski jest zainteresowany uaktywnieniem tego ośrodka.

Źródło: Alicja Kosman / PZN

Witamy serdecznie wszystkich sympatyków ruchu na świeżym powietrzu!

 

Nadleśnictwo Stuposiany i Stowarzyszenie „Bieszczadzkie trasy narciarskie” zapraszają w dniu 14.05.2016r. do Mucznego. Znakomite bieszczadzkie trasy, świetne widoki, ból w mięśniach i pot na czołach czeka na wszystkich, którzy wezmą udział w I edycji bieszczadzkiego biegu „Tropem żubra”. Podobnie jak w przypadku naszych zimowych potyczek, będzie to rzadka okazja by pościgać się nie drogą asfaltową, ale leśną ścieżką. Zarówno ośmiokilometrowa trasa biegu Open jak i jednokilometrowa w kategorii Junior została poprowadzona przez przepiękny bieszczadzki las, który o tej porze roku wręcz zmusza do aktywności fizycznej.

 

Serdecznie zapraszamy do zdrowej rywalizacji.

Zima zrobiła nam psikusa i śniegu jak nie było tak nie ma.

W związku z powyższym jesteśmy zmuszeni ODWOŁAĆ III -cią edycję biegu TROPEM ŻUBRA. Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. Dlatego też już dziś zapraszamy wszystkich na Zawody Biegowo-Przełajowe w Mucznym, które odbędą się 14.05.2016r. Wszystkie informacje odnośnie biegu pojawią się w niedługim czasie na stronie internetowej jak i na facebook

 
Pozdrawiamy i do zobaczenia na trasie 

Jak państwo widzicie prace zewnętrzne praktycznie na ukończeniu. 

 

Do uporządkowania teren przyległy, ale to naprawdę kosmetyka.  Widok jest imponujący i na pewno zachęca do  odwiedzenia tego miejsca  już w zimie. Śnieżna sceneria tego miejsca z okalającą go trasą do narciarstwa  biegowego, stanie się, bo już dzisiaj jesteśmy tego pewni zimową „Perłą Bieszczadów”.

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe stowarzyszenia „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie”. Zadaniem naszym jest stałe utrzymanie ścieżek narciarskich, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych zarówno zimą jak i latem, współpraca z powstającym Centrum Promocji Leśnictwa oraz wszystkimi pensjonatami i instytucjami.

W lutym 2016 planowana jest kolejna, III już edycja biegu. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zimowych potyczkach. Szczególnie całe rodziny, z myślą o których przygotowano różne kategorie i dystanse. Nie bez znaczenia jest tutaj również: wyjątkowy bieszczadzki klimat, gościnność mieszkańców jak również regionalne jadło...

 

Dnia 26 Czerwca 2015 roku został pobity kolejny rekord w Żubrzej Zagrodzie w Mucznem. Ćwierćmilionowy turysta przekroczył bramę zagrody.

 

Grzegorz Rzemień z Rzeszowa przyjechał w Bieszczady, by swemu kuzynowi z Francji pokazać żubry. Teraz będzie mógł na nie patrzeć codziennie, ponieważ leśnicy podarowali mu żubrzyka... pluszowego.

Pokazowa zagroda żubrów znajduje się na terenie leśnictwa Muczne, przy drodze Stuposiany – Tarnawa Niżna, ok. 2 km przed miejscowością Muczne. Powstała w ramach projektu „Ochrona in situ żubra w Polsce – część południowa” współfinansowanego przez Unię Europejską i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecny obiekt jest kontynuacją hodowli żubra w Bieszczadach, która została zapoczątkowana w 1963 r. zagrodą aklimatyzacyjną nad potokiem Zwir w Nadleśnictwie Stuposiany.

W 2013 podjęta została decyzja o utworzeniu Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem. Obiekt ten powstaje w wyniku modernizacji dawnego hotelu robotniczego i będzie siedzibą Leśnego Kompleksu Promocyjnego ”Lasy Bieszczadzkie”.